Gazdaság-matematikai elemző mesterszak (in Hungarian language)

Budapesti Corvinus Egyetem

A Képzés Leírása

Gazdaság-matematikai elemző mesterszak (in Hungarian language)

Budapesti Corvinus Egyetem

PLEASE NOTE: This program is in Hungarian language

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász gazdaság-matematikai elemző szakon (Economist in Quantitative Economic Analysis)

Kiket várunk a Gazdaság-matematikai elemző mesterszakra?

A Gazdaság-matematikai elemzés mesterszak azokat várja


•akik a korábbi gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék mélyebbé, elméletileg megalapozottabbá tenni;


•akik a más tudományterületeken (mindenekelőtt: matematika, informatika) megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének magas szintű, elméletileg megalapozott gazdasági ismereteket szerezni;

Közülük is elsősorban, de nem kizárólag azokat


•akik szeretik a matematikát és elhiszik, hogy az nemcsak szép, de hasznos is;
•akiket kifejezetten érdekelnek a társadalmi–gazdasági problémák, és ezek megértésére, megoldására hajlandók időt és energiát szánni;
•akik nem gondolják, hogy a logikai, matematikai absztrakció és érvelés, valamint a gazdasági élet mindennapos jelenségei két külön világ;
•akik nem ijednek meg a kihívásoktól, a feladatoktól és bíznak magukban;
•akik a tudásért képesek keményen megdolgozni és ezt a munkát nem áldozatnak, hanem befektetésnek tekintik.

Miért érdemes a Gazdaság-matematikai elemző mesterszakot választani?


1.Azért, mert a fent említett területeken könnyen találnak maguknak állást és értelmes munkát.
2.Azért, mert olyan, az országban egyedülálló képzésben vehetnek részt, ami elmélyült tudást, alapos ismereteket, a szakmai közéletbe való bekapcsolódás lehetőségét biztosítja számukra.
3.Azért, mert a szak elvégzése során lehetőség nyílik egy-egy szakterület behatóbb megismerésére.
4.Azért, mert a szak korszerű és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes képzési programot biztosít.
5.Azért, mert a hallgatók viszonylag kis létszáma a magyar felsőoktatásban megszokottnál jóval intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé.

A végzett hallgatók elhelyezkedése


•azok – elmélyült gazdaságelméleti és módszertani ismereteik birtokában – rövid időn belül képessé válnak arra, hogy nagyfokú önállósággal és kreatívan részt vegyenek a különböző szintű közgazdasági döntés-előkészítő feladatok megoldásában, olyan munkahelyeken, mint például a közigazgatási és országos hatáskörű intézmények, a nagyvállalatok és a nem-kormányzati intézmények tervező-pénzügyi részlegei;


•megfelelő szakmai gyakorlat és készségek birtokában, alkalmasak kisebb egységek irányítására, középvezetői pozíciók betöltésére, további gyakorlattal pedig a közgazdasági vezetői utánpótlást alkotják.


•Az előbb említetteken kívül elsősorban az államigazgatás, a nagybankok, nagyvállalatok elemző osztályain és magas szintű problémamegoldó részlegeiben foglalkoztathatók, továbbá a tudományos utánpótlásban, az egyetemi doktori iskolákban juthatnak jelentős szakmai szerephez;


•különböző gazdasági folyamatok tudományosan megalapozott elemzéséhez szükséges tudásra tesznek szert, ezért ennek birtokában képesek a gazdaság¬elemző és irányító intézmények gazdaságpolitikai, a nagyvállalatok stratégiai elemzési feladatainak ellátására, részt venni a döntések előkészítésében, ezáltal fontos szerepet tölthetnek be az egyes szakterületek és az intézményi felső vezetés közötti kommunikációban;


•szakemberek a tudományos utánpótlás természetes forrását is jelentik, hiszen különböző gazdasági folyamatok kutatói szinten végzendő vizsgálatához is elegendő tudásra tesznek szert. Az oktatásból származó magas szintű és konvertálható ismereteik biztosítani fogják, hogy nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank) munkatársaiként is megállják a helyüket.

Ismeretkörök és specializációk


A szak keretén belül az egyes részterületekre való specializálódást két szakiránnyal (makrogazdasági elemzés és operációkutatás), két modullal (statisztika/ökonometria és gazdasági dinamika), illetve választható szaktárgyak bevezetésével tesszük lehetővé.

A makrogazdasági elemzés (közgazdasági modellezés) szakirány képzés célja: gazdaságpolitikai elemzésekre és elméleti kutatásokra való felkészítés a közgazdaságtani elméletek és modellek, valamint gyakorlati alkalmazásaik széles körének megismertetése révén.

Az operációkutatás szakirány képzés célja: vállalati, intézményi és nemzetgazdasági szintű közgazdasági problémák és döntési szituációk modellezésére való felkészítés, a modellek megoldásához szükséges módszertani apparátus alkalmazás szintű elsajátítása.

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
  • Angol
  • Magyar
Időtartam és Ár
This course is Nappali bejárós
Start Date
Kezdet
szept. 2018
Duration
Időtartam
4 félév
Nappali
Price
ár
-
Locations
Magyarország - Budapest
Kezdet: szept. 2018
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma Kérj Információt
Dates
szept. 2018
Magyarország - Budapest
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma Kérj Információt
Price /félév