Közgazdasági elemző mesterszak (in Hungarian language)

Budapesti Corvinus Egyetem

A Képzés Leírása

Közgazdasági elemző mesterszak (in Hungarian language)

Budapesti Corvinus Egyetem

PLEASE NOTE: This program is in Hungarian language

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdasági elemző (Economic Analysis)

Kiket várunk a Közgazdasági elemző mesterszakra?


•akik a gazdaságtudományi alapképzésben megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a közgazdaságtannal kapcsolatos tudással bővíteni;
•akik a más tudományterületeken megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének a szakterületükhöz kapcsolódó, mesterszintű közgazdaságtani ismeretekre szert tenni;
•akik a már gyakorolt hivatásukhoz kapcsolódó, rendszerezett közgazdaságtani tudás megszerzésére törekednek.

Miért érdemes a Közgazdasági elemző mesterszakot választani?


1. Azért, mert az elemző közgazdászok arra számíthatnak, hogy mind az üzleti, mind a kormányzati, mind az önkormányzati szektorban képzettségüknek megfelelő álláshoz juthatnak és karrierkilátásaik stabilak lesznek.

Az elemző közgazdászok tevékenysége Magyarországon is a kormányzati, önkormányzati és üzleti szektor fontos alkotóeleme. Az elmúlt évtizedben különösen dinamikusan emelkedett a kormányzati és az önkormányzati szektorban foglalkoztatott egyetemi végzettségű közgazdászok száma és aránya. Az ország Európai Unióba való belépése ugyancsak megnövelte az uniós programok tervezésével és menedzselésével foglalkozó intézmények, s ezáltal a közgazdaságtani ismereteket kívánó munkakörök számát.


Az eddigi hagyományos képzések tapasztalatai alapján joggal gondolhatjuk, hogy a szakról kilépő hallgatók munkaerő-piaci helyzete igen kedvező lesz. A végzettek viszonylag gyors elhelyezkedésre, relatíve magas bérekre és stabil, folyamatos előmenetelt ígérő állásokra számíthatnak.

2. Azért, mert a szak sokoldalú programot, alapos és korszerű ismereteket és stimuláló környezetet kínál a hallgatóknak.

A mesterszakon számos közgazdaságtani diszciplína oktatása folyik. A korszerű módszertani és szakmai törzsanyagon kívül – ami a hallgatóktól esetenként jelentős tanulási befektetést követel meg, a szakon tanuló diákok számos terület (például makrogazdasági elemzés és előrejelzés, piacelemzés, munkaerőpiac-elemzés) elmélyültebb művelését is választhatják.

Az ismeretanyag időnként fáradságos elsajátítására stimulálólag hathat a várhatóan kiemelkedő tanulmányi eredményekkel és készségekkel rendelkező kortárs-környezet - legalábbis ezt várhatjuk, ha a hallgatói összetétel alakulásának korábbi trendje folytatódik: a közgazdasági képzésekre, a jelenlegi BA képzések jelentős hányadára is csak igen magas pontszám elérése esetén számíthattak bekerülni a jelentkezők. A várható hallgatói összetételt érzékeltethetik a felvi.hu portálon található (2007. évi) adatok. A BCE Közgazdaságtudományi Karára első helyen jelentkezett hallgatók 62%-a az ország felvételi sikeresség szempontjából legjobb 20 középiskolájában érettségizett. Ezzel a Kar a gazdaságtudományi képzések közül a harmadik helyen áll. A Karra jelentkezettek felvételi pontszáma is igen magas, amivel a második helyezett a gazdaságtudományi képzések rangsorában.

3. Azért, mert a szak képzési programja korszerű és versenyképes.

A közgazdasági elemző mesterszak jelen formájában új képzési program. Ugyanakkor a hagyományos egyetemi közgazdasági szak közvetlen utódjának tekinthető. Lineáris alapszakjával – az alkalmazott közgazdaságtan BA-vel – együtt a hagyományos (öt éves) egyetemi képzésnek megfelelő ismeretanyagot nyújt, amelynek színvonala a közvélekedés szerint is magas. A mesterszak programjának kidolgozásakor figyelemmel voltunk a Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban már régóta oktatott Economics mesterszakok programjaira, s a közgazdasági elemző mester tantárgyi programjait igyekeztünk ezekhez igazítani. Az elkészült program ezért várhatóan nemzetközi összehasonlításban is versenyképes ismereteket nyújt.

A végzett hallgatók elhelyezkedése


•elemző, majd vezető vagy önálló elemző munkakörben alapos közgazdaságtani tudással rendelkező szakemberként jellemzően kormányzati és más állami intézményeknél, önkormányzatoknál, közepes, illetve nagyvállalatoknál helyezkedhetnek el;


•már gyakorolt foglalkozásukat felkészültebben, magas szintű közgazdaságtani ismeretek birtokában gyakorolhatják.

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
  • Angol
  • Magyar
Időtartam és Ár
This course is Nappali bejárós
Start Date
Kezdet
szept. 2018
Duration
Időtartam
4 félév
Nappali
Price
ár
-
Locations
Magyarország - Budapest
Kezdet: szept. 2018
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma Kérj Információt
Dates
szept. 2018
Magyarország - Budapest
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma Kérj Információt
Price /félév