MA képzések

A Bölcsészettudományi Mesterdiploma (röviden MA, vagy M.A.) egy egyetemi képesítés, melyet világszerte számos egyetem kínál. A Bölcsészettudományi Mesterképzés sok előnnyel jár a javuló karrierlehetőségektől a fejlett problémamegoldó és döntéshozói képességek elsajátításáig.

Mindezeken túl a Bölcsészettudományi Mester további posztgraduális tanulmányok, így a PhD előszobája lehet. A Művészetek, a Bölcsészet és a Társadalomtudomány, esetenként pedig az Üzlet és a Jog körébe tartozó szakok és specializációk mind a Bölcsészettudományi Mester (MA) alá tartoznak. Az MA cím elnyerésének gyakori követelménye, hogy a jelölteknek végig kell vinniük egy kutatást, és kötelesek szakdolgozatot prezentálni ennek eredményeiről.

Az MA képzések sokasága már-már nyomasztónak hathat, de ne hagyd, hogy ez kedved szegje! Kezdd meg a keresést az alábbi, legnépszerűbb Bölcsészettudományi Mesterképzésekkel.

Újonnan hozzáadott Bölcsészettudományi Mesterek

Long Island University

MA klinikai művészetterápiában és tanácsadásban

Október 15, 2018
A mesterképzés új szakasza a klinikai művészetterápiás és tanácsadási programban oktatást és képzést nyújt az Art Therapy és a Professional Counseling terén. Ez a Master of Arts végzős diploma összesen 60 kredit, 48 kredit vett a jelenlegi klinikai művészet terápia program és 12 kredit venni a Department of Counseling and Development.… [+] [-]

University of Amsterdam

Kutatási mesterképzés a médiatudományokban

Október 11, 2018
A filozófia, a történelem és a diskurzuselemzés gyökerei mellett a kétéves kutatási mesterek a médiatanulmányokban megvizsgálják a médiának a kortárs kultúrában való tanulmányozásához kapcsolódó elméleti megközelítéseket.

City University of London

MA a nemzetközi politikában

Október 8, 2018
A mérnöki hallgatók és szakemberek számára kifejlesztett gyakorlati, tervezőorientált MSc felkészíti Önt a gyorsan növekvő tárgyak internete (IoT) iparágban vagy a saját internetes játékindításában.

Egyetemek Magyarország

Helyszín megváltoztatása

Mit jelent a Bölcsészettudományi Mesterdiploma (MA)?

A Bölcsészettudományi Mester, latinul Magister Artium, angolul Master of Arts (rövidítései: MA, M.A., vagy AM) egy olyan egyetemi diploma, mely a világ bármely egyetemén megszerezhető. Az MA képzések zöme az alábbi tudományágak valamelyikébe sorolható: bölcsészet, földrajz, antropológia, társadalomtudományok, kommunikáció, nyelvészet, de néhány egyetemen idetartozik a teológia és az ápolástan is. Az MSc (Természettudományi Mester) ágazatai az MA-tól eltérően a természettudomány, a mérnöki és műszaki tanulmányok, az orvostudományt és estenként az üzlet. Az MA széles körű, egyetemi szintű ismereteket kínál egy adott tudományágban vagy interdiszciplináris területen.

Mik az MA előnyei?

Egy MA elvégzése számos kézzelfogható előnnyel jár, egyúttal kielégítheti a hallgató szakmai, személyes és tudományos ambícióit. Az MA diplomával rendelkezőket magasan képzett szakembereknek tartják, és gyakran több karrierlehetőségük van, mint alapdiplomás, vagy érettségizett társaiknak. Az MA-t végzett szakemberek tudományterületük specialistái. Ezek a tudományterületek számos különböző életpályát kínálnak. Az MA képzés során felmerülő kihívások felkészítik a diplomásokat a karrierjük során felmerülő szakmai feladatokra. Az MA során megkövetelt önálló kutatás és a szakdolgozat elkészítése olyan kutatási módszereket ad a hallgató kezébe, melyeknek a későbbiekben is nagy hasznát veszi majd.

Mit tanítanak egy MA-n?

Számos tudományágban, tanulmányi területen és szakterületen találunk MA képzéseket. A bölcsészeten belül a következő tudományterületeken szerezhető MA diploma: Irodalom, Történelem, Nyelvek, Vallás, Klasszika-filológia, Filozófia, Vizuális- és Előadóművészetek. Az MA képzések jellemzően ezen tudományterületek egy-egy adott tárgykörére fókuszálnak. Így szerezhetünk MA-t például Gyermekirodalomból, Orosz Kultúrából és Művészetekből, Politikai és Jogi Elméletekből, vagy Bibliai Irodalomból. Ezen kívül az alábbi tudományágakban is szert tehetünk MA diplomára: földrajz, antropológia, társadalomtudomány. Így például: Társadalom- és Kultúrföldrajz MA, vagy Kulturális Antropológia és Fejlődés Szociológia MA.

Milyen jellegű karrierfejlődést várhatsz az MA-tól?

Az Bölcsészettudományi Mesterdiploma az alapdiplomán túlmutató betekintést kínál egy adott tudományterületre, így rengeteget lendít a szakmai előmeneteleden. A szakterületükön már némi tapasztalattal rendelkező szakemberek gyakran épp egy MA megszerzésével biztosíthatják előléptetésüket. Az alapképzésből érkező MA hallgatók megtapasztalhatják, hogy az MA diploma komplexebb, jobban fizető állások lehetőségét hordozza magában.

Mennyibe kerül egy MA diploma?

Az MA képzések és a kapcsolódó költségek, valamint a tandíjak egyetemenként és országonként igen eltérőek lehetnek. Néhány állami és magánszervezet, valamint az egyetemek ösztöndíjak, tandíj-visszatérítés vagy egyéb formában pénzügyi támogatást kínálnak a Bölcsészettudományi Mesterhallgatóknak. Az egyes egyetemek felvételi irodái konkrét információval szolgálnak az MA képzések költségeikről.

Miért szerezz Online MA diplomát?

Az Online MA képzés számos előnnyel jár. Az Online tanulmányok lehetővé teszik, hogy a tanulás mellett dolgozz, amely jelentős pénzügyi segítséget jelenthet egy hallgató számára. Az Online Bölcsészettudományi Mester hallgatók az e-learning és az egyéb online technológiák alkalmazása során a tanulmányaik mellett hasznos számítástechnikai készségeket sajátítanak el. A tanárokkal való közvetlen kommunikáció az online Bölcsészettudományi Mesterképzés során esetenként kézenfekvőbb, mint a hagyományos képzésben.

Miben térnek el egymástól a különböző országok Bölcsészettudományi Mesterei?

Néhány ország egyetemei olyan tudományágakban kínálnak Bölcsészettudományi Mesterképzéseket, amelyek más országokban MSc, vagy Filozófiai Mester (Master of Philosophy) képzésekként futnak. Sok országban például a Filozófiát végzett hallgatók is MA diplomát kapnak. Mindazonáltal az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztráliában, Finnországban, Norvégiában, Hong Kongban, Spanyolországban, Malajziában és néhány más országban Filozófiai Mesterdiplomát is kínálnak az egyetemek. Más országok egyetemein Jogi Bölcsészettudományi Mesterképzéseket találunk a megszokott Jogi Mester (LL.M.) helyett. Tudj meg többet a különböző országok Bölcsészettudományi Mesterképzéseiről itt!