MPhil a környezettudományban

Általános információk

Program leírás

Normál Időtartam: 2 év (teljes munkaidős)

A Lingnan University Tudományos Osztályának öt tagja van, akiknek kutatási és oktatási érdekei a környezettudomány alapvető területeire terjednek ki, beleértve az ökológiát, az evolúciót, a geológiát, a földrajzot, a városi tanulmányokat és a környezetvédelmi oktatást. A kutatás legfontosabb területei: (1) evolúció, ökológia és megőrzés, valamint (2) városi éghajlat, légszennyezés és környezeti egészségügy. A Lingnan University , a liberális művészetek egyetemeként egyedülálló posztgraduális tapasztalatot nyújt a környezettudomány területén, összekapcsolva a tudományos egység szakértelmét a három karral (művészetek, társadalomtudományok és üzleti élet), valamint partnerségeket a helyi és nemzetközi nem kormányzati szervezetekkel. Ez a program felruházza a hallgatókat erős környezettudományi elméleti háttérrel, valamint sokrétű gyakorlati tapasztalati tapasztalatokat biztosít a sikeres ezen a területen.

Kutatási területek

Fő kutatási területek:

 1. Evolúció, ökológia és természetvédelem
  • Filogenetika és populációgenetika
  • Édesvízi és szárazföldi ökológia
  • Ázsiai vadon élő állatok kereskedelmének felmérése
  • Új technológiák fejlesztése a vadon élő állatok és növények kereskedelmének érvényesítése érdekében
 2. Városi éghajlat, légszennyezés és környezeti egészség
  • 3D-GIS és térbeli modellezés
  • Környezeti és társadalmi hatásvizsgálat (városi éghajlat és légszennyezés)
  • Környezeti epidemiológia és egészségügyi technológiák
  • Környezettudatosság és fenntarthatóság

Felvételi kritériumok és követelmények

 • A hallgatók egyetemi felvétele a tudományos alkalmasságon és a program lehetőségein alapszik. Nem szabad megkülönböztetni nem, életkor, faj, vallás, etnikai származás vagy testi fogyatékosság vagy egyéb okok alapján.
 • Az MPhil fokozatú jelöltségre jelentkezőnek általában:
  • a) rendelkezzen releváns alapképzéssel az első vagy a második osztály kitüntetésével vagy azzal egyenértékű színvonalon, amelyet az egyetem erre a célra elismert felsőoktatási intézménye adott ki; vagy
  • b) egyenértékű képesítéssel rendelkezik; vagy
  • c) kielégítő bizonyítékot szolgáltattak a tudományos és szakmai végzettségről.
 • A fentieken túl azon pályázóknak, akiknek a diplomája nem a hongkongi vagy egy angolul beszélő ország felsőoktatási intézményéből származik, legalább 550 pontszámot (papír alapú teszt) vagy 79 pontot (internetes teszt) kell szerezniük a tesztben. Angol mint idegen nyelv (TOEFL), vagy a sáv pontszáma legalább 6,5 a Nemzetközi Angol Nyelvvizsgáló Rendszerben (IELTS), vagy azzal egyenértékű pontszám elismert tesztben, vagy azzal egyenértékű képesítés, amely igazolja nyelvtudását, amely eseti alapon kell megvizsgálni. A jelentkezőknek meg kell felelniük a program által felveendő további követelményeknek, ha vannak ilyenek.
 • (Megjegyzés: Az IELTS és a TOEFL képesítések esetében a 2020–21-es felvételi és későbbi felvételi időszakokra az Egyetem csak azokat az eredményeket fogadja el, amelyek érvényességi idején belül vannak, azaz 2 év, az adott felvételi kohorszra történő felvételi kérelem benyújtásának időpontjától. )
 • Néhány program további felvételi követelményeket határozott meg. A jelentkezőknek további követelményeket kell teljesíteniük, ha vannak, azokat a programokat, amelyekre felvételi kérelmet nyújtanak be.
 • A dolgozat megírásának nyelvét a felvételi időpontban kell meghatározni. A dolgozatot angolul kell elkészíteni, kivéve a Kínai Tanszék jelöltjeit vagy azokat, akiket egyébként jóváhagytak arra, hogy téziseiket kínai vagy más nyelven írják. A pályázónak, aki a szakdolgozatát nem angol nyelven kívánja írni, ezt meg kell jelölnie a felvételi jelentkezési űrlapon az illetékes osztály megfontolása céljából. A jelentkezőt nem érinti hátrányosan a felvételi eljárás során, mert választotta a tézisírás nyelvét, azzal a különbséggel, hogy a felvételi osztálynak teljes mértékben mérlegelnie kell azt a képességét, hogy felügyelje és megvizsgálja ezt a tézist a javasolt nyelven.

További felvételi követelmények

 • A releváns nagyvállalkozások a környezettudományokból származó különféle kkv-k közé tartoznak. Figyelembe lehet venni azokat a hallgatókat, akik nem felelnek meg ennek a követelménynek, de megmutatják, hogy ösztönözni tudják ötleteiket a különféle tudományágakban a környezettudományok előmozdítása érdekében.
 • A C vagy annál magasabb fokozatot elfogadja a Cambridge-i angol nyelvvizsga-teszten, vagy a C fokozat vagy annál magasabb szintű angol nyelvet a tengerentúli általános oktatási bizonyítványon

Információ az általános kérdésekhez:

 • Kapcsolattartó: Mei Chan
 • E-mail: scienceunit@ln.edu.hk
 • Telefonszám: 2616-7412
 • Faxszám: 2616-5340
 • Cím: NAB116, 1 / F szoba, Új tudományos blokk, Lingnan University , Fu Tei, Tuen Mun, Új területek, Hong Kong
Utoljára frissítve November 2019

Az iskoláról

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, wh ... Tovább

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, when our forerunner, the Christian College in China, was founded in Guangzhou, and to 1967, when the institution, as Lingnan College, was re-established in Hong Kong. In 2015, Lingnan University was named as one of the “Top 10 Liberal Arts College in Asia” by Forbes. Kevesebb