Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (in Hungarian language)

Budapesti Corvinus Egyetem

A Képzés Leírása

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (in Hungarian language)

Budapesti Corvinus Egyetem

PLEASE NOTE: THIS PROGRAM IS IN HUNGARIANLANGUAGE

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (Economist in International Economy and Business)

Kiket várunk a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakra?


•akik kiváncsiak a világgazdasági események mögött meghúzódó ok-okozati viszonyokra,


• akik szeretnek olyan elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti makroökonómiai folyamatok nemzetközi/világgazdasági hatásokat váltanak ki, s fordítva,


•akiket a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, regionális (mezzo), makro- valamint nemzetközi gazdasági, világgazdasági kérdések érdeklik,


•akik a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, világgazdasági ismereteket is szerezni,

•akik sokoldalú tudással felvértezett szakemberként nemzetközi vállalati, intézményi, kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió), szakpolitikai döntés-előkészítő és kutatóintézetekben, illetve a magánszférában a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni,


•akik motivációt éreznek arra, hogy a közösség érdekének képviseletében tevékenykedjenek, részt vállaljanak a nemzeti, nemzetközi, vállalati és intézményi alternatívák kialakításában, illetve az emberek, a pénzügyek és jelentős nemzetközi regionális programok irányításában.

Miért érdemes a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot választani?

1. Azért, mert a közgazdászok jelentős része a hazai és nemzetközi gazdaság vállalati, intézményi és kormányzati szektorban talál munkát.

2. Azért, mert a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon végző hallgatók a magán- és a non-profit szférában is sikeresen tevékenykedhetnek.

3. Azért, mert az európai uniós tagságunk révén e tudásanyagot bármelyik tagországban sikeresen látják, használják. Több végzett diákunk dolgozik nyugat-európai, amerikai vállalatoknál, intézményeknél, sikerrel.

4. Azért, mert a szak egyedülálló lehetőséget nyújt a legfontosabb közgazdasági ismeretek és más tudományterületek együttes megismerésére, interdiszciplináris tudás elsajátítására.

5. Azért, mert a szak korszerű és nemzetközi összehasonlításban versenyképes képzési programot biztosít.

6. Azért, mert a hallgatók kis létszáma a magyar felsőoktatásban szokásosnál intenzívebb tanár-diák viszony kialakítására ad lehetőséget.

7. Azért, mert Magyarországnak égető szüksége van olyan jól felkészült közgazdászokra, akik az aktuális pártpolitikai szempontokon és csoportérdekeken felülemelkedve tudnak véleményt alkotni és javaslatokat megfogalmazni a nemzeti, nemzetközi vállalati és intézményi rendszerek reformjával és a különböző szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban.

A végzett hallgatók elhelyezkedése


•a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,
•a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára,
•a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására,
•az e szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,
•a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű alkalmazására
•a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére,
•hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
•tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra két idegen nyelven.

Ismeretkörök, szakirányok


•Az alapozó képzésben megszerezhető ismeretkörök nemzetközi gazdaságtan, gazdasági és társadalom statisztika, mikroökonómia és makroökonómia, nemzetközi politikai gazdaságtan.


•Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei nemzetközi vállalati környezet– és piacelemzés elmélete, regionális integrációs elemzés tervezése, végrehajtása, a világgazdasági/transznacionális fejlődés főbb elméleteinek, összehasonlító módszereinek ismeretei, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszer formái, a nemzetközi pénzügyi folyamatok lényege, formái, hatásai, nemzetközi szervezetek irányítása, befolyásolása, hatásmechanizmusaik elemzése, társadalomtudományi módszertanok, legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása, valamint a fejlődésgazdaságtan vállalati, regionális és világgazdasági vonatkozásai.


•Szakirányok

1.Nemzetközi gazdaságelemzés szakirány: világgazdasági elméletek értelmezése, fejlődési utak, átalakulások elemzése, általános nemzetközi gazdasági elemzési készség, nemzetközi irányítási módszerek, transznacionális vállalati stratégiák megfogalmazása, globális és vállalati irányítás, regionális elemzés különböző formái, nemzetközi szervezeti magatartás, nemzetközi tárgyaláskészség;


2.Összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány: a szakirány által lefedett ismeretkörök a következők lehetnek: európai összehasonlító gazdaságpolitikai elemzés, európai közösségi (gazdasági) jog, gazdasági és pénzügyi unió követelményrendszere, gazdasági és szociális kohézió elmélete, gyakorlata, az európai politikai integráció kérdéskörei, agrár- és vidékfejlesztés rendszere, az unión belüli vállalati együttműködés specifikumai, az EU helye a globális gazdasági rendben, Európa üzleti folyamatai, Az EU gazdasági szakpolitikái;

Az intézmény az alábbi területeken kínál képzéseket:
  • Angol
  • Magyar
Időtartam és Ár
This course is Nappali bejárós
Start Date
Kezdet
szept. 2018
Duration
Időtartam
4 félév
Nappali
Price
ár
-
Locations
Magyarország - Budapest
Kezdet: szept. 2018
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma Kérj Információt
Dates
szept. 2018
Magyarország - Budapest
Jelentkezési határidő Kérj Információt
A befejezés dátuma Kérj Információt
Price /félév