Keystone logo
Charles University Faculty of Education Mester tanárképzés felső tagozatos iskolák számára kettős tantervű képzéssel Zenei tanárképzés alsó és felső középiskolák számára
Charles University Faculty of Education

Mester tanárképzés felső tagozatos iskolák számára kettős tantervű képzéssel Zenei tanárképzés alsó és felső középiskolák számára

Prague, Csehország

2 Years

Angol

Teljes idő

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 2334 / per year *

Az egyetemen

* online jelentkezési díj: 820 CZK

Bevezetés

Tanárképzés felső középiskolák számára

A tanulmányok elsősorban a szakközépiskolai pedagógia tanárrá váláshoz, valamint a nevelési-oktatási és oktatási koordinációs tevékenységekhez szükséges szakmai, pedagógiai és pszichológiai, kommunikációs és egyéb személyes és művelődési kompetenciák fejlesztését célozzák. A pedagógiai tudományágak szakmai tudományos alapjainak elmélyítésén túl (az alapképzésben foglaltakat követve) a nevelésdidaktika és a szakmai didaktikai kompetenciák tanítási gyakorlatban való alkalmazása a cél. Különös hangsúlyt kap a pedagógiai kutatás módszertana, mert az egyik cél, hogy a pedagógia tanárok jártasak legyenek többek között az empirikus kutatások javaslattételében, megvalósításában és értékelésében az oktatás területén. A tanulmányi program középpontjában a szociális nevelés, a szociális munka területén szerzett ismeretek és készségek, valamint e jelenségek módszertana is állnak. A tanulók tanítási gyakorlatukat iskolákban, iskolai létesítményekben végzik; hanem a szociális szolgáltató intézményekben is.

Zenei tanárképzés alsó és felső tagozatos iskolák számára

A tanulmányi program a Zeneoktatás alapképzési program folytatása, az oktatásra összpontosítva.

A tanulmányi program célja, hogy végzettjeit átfogó mesterképzésben részesítse, amely felkészíti őket az általános és középiskola 2. szintjén a zenetanári szakra. A tanulmányi program figyelembe veszi a képzés kognitív, didaktikai és pedagógiai-pszichológiai összetevőinek arányosságát, míg az alapképzésben megszerzett területi ismereteket tovább rendszerezi és alkalmazza a didaktika és az ahhoz szorosan kapcsolódó szakmai tárgyak területén. A tanulmányi program végzett hallgatói jogosultak önálló iskolai oktatási programok létrehozására a művészet és kultúra oktatási területén. Készek a zenei oktatás oktatására annak minden aspektusával a tudás és készségek területén. A tanulmányi program a zenei nevelés és annak didaktikája területén végzett kreatív tevékenységekre épít. A terepi komponens a zeneoktatási kérdések mélyebb megértésére összpontosít, ami az általános és középiskolai zeneoktatás oktatásában is megmutatkozik. A zenei jelenségek és fogalmak tágabb kontextusban és a tudomány és a művészet különböző típusai közötti kapcsolatokban kerülnek bemutatásra. A zenedidaktikai komponens a zenepedagógiai kutatások során szerzett ismereteken és a gyakorlatban igazolt legjobb gyakorlatokon alapul. A zeneelméleti és pedagógiai komponens ezután elmélyíthető egy doktori képzésben, pl. Zeneelmélet és pedagógia szakon.

A főtervben szereplő tanulmányi program tiszteletben tartja a képzés tantárgyi, didaktikai és pedagógiai-pszichológiai összetevőinek egyensúlyát az Oktatási Minisztérium tanárképzési szabványai szerint. A pedagógiai-pszichológiai képzésben pedagógia, pszichológia és gyógypedagógia tantárgyak szerepelnek, ezen belül a pedagógiai-pszichológiai gyakorlat.

Belépők

Az Iskoláról

Kérdések