Keystone logo
Linköping University MSc ökológia és fenntartható fejlődés
Linköping University

MSc ökológia és fenntartható fejlődés

Linköping, Svédország

4 Semesters

Angol

Teljes idő

Request application deadline

Aug 2024

SEK 252 000 / per year *

Az egyetemen

* csak az EU-n, az EGT-n és Svájcon kívülről érkező hallgatók számára

Bevezetés

Kíváncsi vagy, milyen a LiU-n tanulni? Csatlakozzon hozzánk egy beszélgetésre arról, milyen a svédországi egyetemeinken élni és tanulni. Egész évben ingyenes webináriumokat és felvételeket kínálunk leendő és felvételt nyert hallgatók számára. Kattintson ide , ha többet szeretne megtudni!

Nézze meg a webináriumot – 2019. november

 • Kezdés : 2022 augusztus
 • Tanulmányi hely : Linköping
 • Szint : Második ciklus

Egy összetett környezeti problémákkal küzdő világban az ökológiai megértés és a rendszerszemlélet alapvető fontosságú a fenntartható megoldások megtalálásához. Ha érdekli a természet, és szeretne megbirkózni a globális kihívásokkal, ez a program a megfelelő választás.

Az ökológiai elméletek és kvantitatív módszerek alkalmazásával megtanulhatja, hogyan azonosíthatja a biológiai védekezéshez szükséges terménygazdálkodási stratégiákat, értékelheti a természetvédelmi területek megőrzési állapotát, elemzi a regionális ökoszisztéma szolgáltatásokat és hogyan hatnak egymásra a társadalmi és gazdasági rendszerekkel.

Együttműködő kutatás

A LiU ökológiai kurzusai kutatási perspektívával rendelkeznek, és olyan eseteken alapulnak, amikor szorosan együttműködik diáktársakkal, tanárokkal és kutatókkal együttműködő légkörben. Diákként kiemelkedő kutatásokban vesz részt például a természetvédelmi ökológia és a fenntartható fejlődés témakörében. Élesíteni fogja készségeit a kísérleti tervezés, az elméleti gondolkodás, a modellezés, a rendszerelemzés és a tudományos kommunikáció terén.

Gyakorlat és egyéves szakdolgozat

A hathetes szakmai gyakorlat és az egyéves szakdolgozati projekt során lehetősége nyílik arra, hogy elmélyüljön az Ön érdeklődési körébe tartozó területeken, és szakmai hálózatot alakítson ki jövőbeli szakmai életéhez. A szakdolgozat lehetséges témái közé tartozik a biodiverzitás, a fajok kölcsönhatása a táplálékhálózatokban és a tápanyag-ciklus.

Tanmenet

Célja

Az Ökológia és Fenntartható Fejlődés mesterképzésének célja, hogy a hallgatók számára olyan ismereteket, készségeket és attitűdöket biztosítson, amelyek a szakterületen dolgozó szakemberhez vagy további posztgraduális tanulmányokhoz szükségesek. A program megfelel az egyetemek, az ipar és általában a társadalom nemzeti és nemzetközi igényeinek. Az oktatás mélyreható ismereteket kíván nyújtani az ökológiáról és annak természetvédelmi és környezetgazdálkodási alkalmazásairól.

Az ökológia és fenntartható fejlődés mesterszakán végzett hallgatók:

 • fel kell készülni a fejlett tudományos kommunikációra a különböző célcsoportokkal.
 • tudjon hozzájárulni a társadalom fenntartható fejlődéséhez.
 • legyen felkészült a további posztgraduális tanulmányokra, de a nemzeti vagy nemzetközi munkaerőpiacon elfoglalt előrehaladott pozíciókra is.

Cél

Fegyelmi tudás és érvelés

Az ökológia és a fenntartható fejlődés mesterképzésében végzett hallgatók elméleti ismeretekkel és ökológiai ismeretekkel rendelkeznek, beleértve a terület széles körű ismeretét és a terület bizonyos részein jelentős alapos ismereteket. A végzettek megismerkednek a szakterület aktuális kutatásaival is.

A program a biológia alapképzésére épül, ahol alapvető ismereteket szereztek a területen. A belépési követelmények legalább 5 ECTS kreditet tartalmaznak ökológiából.

Az Ökológia és Fenntartható Fejlődés mesterszakán végzettek fejlett ismereteket szereztek az ökológiai elmélet és elemzés terén. Ezenkívül a végzett hallgató tudja, hogyan alkalmazható ez az elmélet pl. a természetvédelem, a biológiai kártevőirtás és a vizes élőhelyek víztisztítási tervezésében. A program a tágabb értelemben vett népesség-, társadalom- és rendszerökológia aktuális elméleteit fedi le, de bizonyos területeken mélyreható ismereteket is ad. Az Ökológia és Fenntartható Fejlődés mesterszakán végzett diplomás a következőket szerezte:

 • ismeretek a környezet- és természeti erőforrás-gazdálkodás aktuális kérdéseiről
 • képes azonosítani, hogy az ökológiai készségek hogyan járulhatnak hozzá a fenntartható társadalom fejlődéséhez, beleértve a különböző fejlesztési területek közötti rangsorolást
 • a jelenlegi ökológiai elméletek ismerete
 • ökológiai vizsgálatok tervezésének és végrehajtásának képessége terepen és laboratóriumban
 • környezetfigyelő szoftverekből és kísérletekből származó adatok értékelésének és értelmezésének képessége
 • ökológiai kockázatértékelések elvégzésének képessége
 • matematikai és statisztikai eszközök és modellek alkalmazásának képessége összetett ökológiai problémák strukturálására és elemzésére, valamint az erre a célra szolgáló jelenlegi szoftverek ismerete.

Az ökológia és fenntartható fejlődés mesterképzését erős kutatói környezetekkel szoros együttműködésben végzik, amely betekintést nyújt a hallgatóknak az ökológiai hálózatok és a fajok kipusztulása, a fertőzések terjedése, az élelmiszer-biztonság és a tápanyagok recirkulációja terén folyó kutatásba és fejlesztésbe. szocioökológiai összefüggésben a biodiverzitás, a természetvédelem és a tájökológia. A diplomamunka során a hallgató egy teljes évet dolgozhat kutatócsoportnál, cégnél vagy hatóságnál, nagyon jól megismerve a kutatási eredményeket valamelyik területen. A végzett hallgató képes egy tudományos tanulmány megtervezésére is, és jártas a releváns kutatási irodalom kritikai olvasásához.

Személyes és szakmai készségek és tulajdonságok

Az Ökológia és Fenntartható Fejlődés mesterszakon végzett hallgatók elsajátították azokat az egyéni és szakmai készségeket és attitűdöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy képesek legyenek kritikusan és szisztematikusan integrálni az ismereteket, és még korlátozott információ mellett is képesek legyenek összetett kérdések elemzésére és értékelésére. A végzettek a munkahelyükön vagy a posztgraduális tanulmányok során is felelősséget vállalhatnak a munkaerkölcsért, a megbízhatóságért és más szakemberek szaktudásának tiszteletéért. A program hallgatói releváns ítéleteket hozhatnak tudományos, társadalmi és etikai szempontokat illetően.

Interperszonális készségek: Csapatmunka és kommunikáció

Az ökológia és fenntartható fejlődés mesterszakán végzett hallgatók együttműködhetnek másokkal. Ez megköveteli a projektben való aktív részvétel képességét meghatározott szerepekkel, feladatokkal és felelősségekkel. A végzettek nagyobb projekteket is kezdeményezhetnek, tervezhetnek, vezethetnek és értékelhetnek. A programban végzett hallgatók írásbeli és szóbeli kommunikációban jártasak. A hallgatók információkat, problémákat, megoldásokat strukturáltan, releváns technikákkal, angolul vagy anyanyelvükön tudnak bemutatni a különböző célcsoportoknak.

Kutatási vagy fejlesztési projektek tervezése, végrehajtása és bemutatása a tudományos és társadalmi igények és követelmények figyelembevételével

Az ökológia és fenntartható fejlődés mesterszakon végzett hallgatóknak ismerniük kell a természettudóst és a természettudomány szerepét a társadalomban. A végzett hallgatók ismerik a terület és a kapcsolódó kutatási terület társadalmi és gazdasági feltételeit is. Bevált módszerekkel haladó fejlesztési projekteket kezdeményezhetnek, lebonyolíthatnak és bemutathatnak.

Oktatási és munkamódszerek

A program négy féléves nappali tagozatos tanulmányokból áll, és biológia mesterképzéshez (120 kredit) vezet. A tanítási nyelv az angol. A benne foglalt kurzusok a tantervben találhatók. A kurzusok elsősorban esettanulmányok köré szerveződnek, amelyeket egyénileg vagy csoportosan oldanak meg. Ez gyakran magában foglalja egy többé-kevésbé kiterjedt feladat önálló tervezését, amelyet szóban vagy írásban kell jelenteni. Ezt az eredményt a kötelező laboratóriumi munkák, szemináriumok és tereptanulmányok egészítik ki.

A diplomamunka munkája főként a második évben zajlik, és 30, 45 vagy 60 högskolepoängből áll (az ECTS-kreditnek megfelelő). Ez azt jelenti, hogy a hallgató választhat egy kevésbé kiterjedt mesterdolgozatot, és ezt kombinálhatja más kapcsolódó területeken végzett további kurzusokkal, vagy ugyanazon a területen elmélyültebb kurzusokkal.

A tantervben meg van határozva, hogy mely kurzusok kötelezőek (m), választhatók (e), illetve önkéntesek (v). Megtalálható az m/e jelölés is, ami azt jelenti, hogy egy kurzuscsoportból kell kiválasztani egyet. A tantervben nem szereplő kurzusokat a tanulmányi tanácsadóval folytatott konzultációt követően a programbizottságnak jóvá kell hagynia. A kurzusoknak kapcsolódniuk kell a programhoz.

Kutatás

Fenntartható tápanyag- és energiagazdálkodás

A természeti erőforrások minden ökoszisztéma építőkövei. Annak megértése, hol vannak ezek az erőforrások, hogyan áramlanak a tájainkon, és miért látjuk ezeket a használati mintákat, kulcsfontosságú kérdések a fenntarthatóbb gazdálkodáshoz.

Természetvédelmi Ökológiai Csoport

A fajokban gazdag gyepek és lombhullató erdők kezelése az elmúlt 80 évben drasztikusan megváltozott. Sok faj ritka és veszélyeztetettté vált az erőforrások és az élőhelyek csökkenésével. Tanulmányozzuk, mi kell a sokszínűség megőrzéséhez.

Ökológiai hálózatok és közösségi ökológia

Ökológiai hálózatokat és más modellezési megközelítéseket használunk a különféle közösségi ökológiai kérdések megoldására.

Elméleti Biológia

Az Elméleti Biológia szakágban folyó kutatások matematikai modellezésen alapulnak. Ezzel a megközelítéssel különféle nagyméretű biológiai rendszerek, például ökológiai és epidemiológiai rendszerek szerkezetét és dinamikáját vizsgáljuk.

Belépők

Ösztöndíjak és finanszírozás

Tanterv

Program tandíj

Karrierlehetőségek

Az Iskoláról

Kérdések